skip to Main Content

Urbanisatie en klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen voor de leefbaarheid in steden. Openbaar groen heeft een positief effect op biodiversiteit , klimaat, welzijn en luchtkwaliteit. Dit zorgt ervoor dat steden betere plekken worden om te wonen en te werken. Het platform ´Green Cities for a Sustainable Europe´ biedt kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ideeën en technische achtergrond, om vergroening van openbare ruimten te bevorderen. Dit is onderverdeeld in de thema´s gezondheid, klimaat, economie, biodiversiteit en sociale cohesie.

Initiatief

Green Cities for a Sustainable Europe is een initiatief van de ENA (European Nurserystock Association) en boomkwekerij organisaties uit België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland.

12.11.2019

Hoe vers is biodivers?

Auteur: Jurgen Van de Walle, Tuin- en landschapsarchitect

De mens is instinctief nog steeds onderliggend verbonden met de natuur.

Hierdoor is er bij de gemiddelde mens een sluimerend verlangen aanwezig naar ongereptheid, naar een vorm van oer beleving.

In onze huidige steden en dorpen heeft de oorspronkelijke natuur plaats moeten ruimen voor gebouwen en verhardingen. In de huidige...

Lees meer
17.10.2019

Studiedagen biodiversiteit voor een natuurlijk evenwicht tussen ziekten en plagen

Om boomkwekers en groenvoorzieners te informeren over hoe ze hun bedrijf en de omgeving, tuinen en openbaar groen optimaal kunnen inrichten om biodiversiteit te bevorderen en in stand te houden organiseerde het Proefcentrum voor Sierteelt in samenwerking met Departement Omgeving en Hogeschool Gent, in september, drie studiedagen te Damme, Grimminge en Zele. Na een bevraging door het PCS eind 2018 bleek namelijk dat bij zowel publieke als priva...

Lees meer
28.8.2019

Betere klimaatbomen op komst?!

Auteur: Marc Verachtert

Bomen maken echt het verschil inzake klimaat. In steden en erbuiten. Niemand die daar nog aan twijfelt. Ze zorgen voor schaduw, koelen lucht en gaan tegelijk voor het zuiveren van lucht, incluis het weghalen van koolstofdioxide. Tenminste als ze de tijd en de (fysieke) ruimte krijgen om te groeien.

Combineer groot en klein

Neem tijd voor een keer letterlijk. Bomen moet decennia en liefst ...

Lees meer

Het positieve effect van groen en hoe jij kunt bijdragen.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel