skip to Main Content

Urbanisatie en klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen voor de leefbaarheid in steden. Openbaar groen heeft een positief effect op biodiversiteit , klimaat, welzijn en luchtkwaliteit. Dit zorgt ervoor dat steden betere plekken worden om te wonen en te werken. Het platform ´Green Cities for a Sustainable Europe´ biedt kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ideeën en technische achtergrond, om vergroening van openbare ruimten te bevorderen. Dit is onderverdeeld in de thema´s gezondheid, klimaat, economie, biodiversiteit en sociale cohesie.

Initiatief

Green Cities for a Sustainable Europe is een initiatief van de ENA (European Nurserystock Association) en boomkwekerij organisaties uit België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland.

29.10.2020

Hamont-Achel gaat voor groen(er)

Auteur: Marc Verachtert, Groenjournalist

Hamont-Achel is groen, maar zet bewust en doordacht in op nog meer en vooral duurzaam groen. In heel wat gevallen zet het stadsbestuur met haar initiatieven ook de inwoners aan tot actie. Mooie voorbeelden zijn de projecten voor ontharden en vergroenen en het planten van klimaatbomen.

Ontharden en vergroenen

Hamont-Achel benut zoveel als mogelijk kansen om de st...

Lees meer
29.10.2020

Riddersberg schuift beton opzij

De Riddersberg is een landelijke weg in Herentals die grenst aan  het beschermde dorpsgezicht van de Hogewegmolen in Noorderwijk. Tot voor kort was het een betonweg. Versleten weliswaar, maar toch nog steeds over 800 meter lengte een verzegeld lint. In plaats van herstelling koos het stadsbestuur resoluut voor het weghalen ervan. Ze verving het beton door waterdoorlatend grind. Daarmee geven ze de straatbomen die er naast staa...

Lees meer
9.10.2020

Brugge test groenblauwe oplossingen uit!

Auteur: Marc Verachtert, groenjournalist

Overstromingsbekkens zijn prima om zelfs een fikse hoeveelheid regenwater tijdelijk te bufferen en zo riolering te sparen. Groene en blauwe zones in de stad kunnen het echter even goed, zelfs mooier en met meerwaarde voor mens, maatschappij, milieu en biodiversiteit.

SuDS tegen wateroverlast

SuDS of Duurzame stedelijke DrainageSystemen, een nog w...

Lees meer

Het positieve effect van groen en hoe jij kunt bijdragen.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel