skip to Main Content

Urbanisatie en klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen voor de leefbaarheid in steden. Openbaar groen heeft een positief effect op biodiversiteit , klimaat, welzijn en luchtkwaliteit. Dit zorgt ervoor dat steden betere plekken worden om te wonen en te werken. Het platform ´Green Cities for a Sustainable Europe´ biedt kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ideeën en technische achtergrond, om vergroening van openbare ruimten te bevorderen. Dit is onderverdeeld in de thema´s gezondheid, klimaat, economie, biodiversiteit en sociale cohesie.

Initiatief

Green Cities for a Sustainable Europe is een initiatief van de ENA (European Nurserystock Association) en boomkwekerij organisaties uit België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland.

22.6.2020

Beringse mijnsite vertegenwoordigt België op de eerste European Green City Award

‘Green cities for a sustainable Europe’ is een Europees driejarenprogramma (2018-2020) dat wordt uitgevoerd door de sierteelt- en groenfederatie (AVBS) in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Landbouw- en Visserijmarketing (VLAM). Zeven Europese landen nemen deel aan dit programma: België, Bulgarije, Nederland, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd-Koninkrijk.

De uitreiking van de ‘European Gre...

Lees meer
8.6.2020

Het platteland heeft bomen nodig

Auteur: Marc Verachtert, groenjournalist

Beernem ligt in het Brugse Ommeland en mag zich met gerust geweten groene gemeente noemen. Slechts 15% van het grondgebied is bebouwd. De overige 85% is voornamelijk open ruimte. Toch maken een aantal bestuurders er zich zorgen over milieu, klimaat én een mooie toekomst voor de land- en tuinbouw.

Beernem ontsnapt er niet aan. Er speelt enorme schaalvergroting in ...

Lees meer
19.5.2020

Genieten van eetbare, aaibare, leefbare tuinen van nu

Auteur: Jurgen Van de Walle, Tuin- en landschapsarchitect

Tijdens de huidige corona-crisis proberen mensen meer dan ooit te genieten van hun groene omgeving. Dat kan zijn een tuin, een balkon, een daktuin, een parklandschap, de natuur in de buurt.

Als we even het woord 'genieten' ontleden dan komen we uit bij het volgende: ‘het beleven van aangename gevoelens’. Bij het zitten of wandelen in de tuin moet ...

Lees meer

Het positieve effect van groen en hoe jij kunt bijdragen.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel