2750 bomen voor Machelen

De nood aan bomen en bossen is nergens in Vlaanderen zo groot als in de Vlaamse Rand rond Brussel, dus ook in Machelen. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en het gemeentebestuur van Machelen sloegen de handen in mekaar en zorgden samen voor een eerste perceel van 60 are dat als bufferbos kan worden ingericht tussen de E19 en een woongebied. Op die manier wordt ook in Machelen aan het bos van morgen gewerk...

Lees meer

Hasselt tegen hittestress

Tekst: Marc Verachtert
Foto’s: Stadsbestuur Hasselt

Stad Hasselt wapent zichzelf en haar inwoners tegen de gevolgen van een veranderend klimaat met de opmaak en uitvoering van een resultaatgericht klimaatactieplan. Het focust daarbij zowel op adaptatie (het aanpassen van de stedelijke omgeving aan een veranderend klimaat) en mitigatie (het reduceren van broeikasgassen, met name CO2).

Klimaatbo...

Lees meer

Gent | Groenslingers over de stad!

Geen mogelijkheid om bomen in een straat te planten? Gent zorgt dat deze straten toch een fikse groenaankleding krijgen. Op aangeven van de buurtbewoners nog wel. Het toverwoord: groenslingers!

Een groenlijntje of een groen dak?

Klimplanten van de ene kant van de straat naar de andere kant laten groeien. Het is het ei van Columbus. Twee tegenover elkaar liggende tegeltuintjes worden met elkaar verbonden via hoog boven...

Lees meer

Integratie van bomen in verstedelijkte omgeving – voorbeeldacties

'Ruimte voor Bomen'

Met het project ‘Ruimte voor Bomen’ wil Limburg.net samen met Centrum Duurzaam Groen de Limburgse gemeenten stimuleren om ‘klimaatbomen’ te planten in de openbare ruimte om de doelstelling te halen om de CO2-uitstoot met 20 procent terug te dringen. Iedere gemeente kan jaarlijks een lijst met een onbeperkt aantal locaties voor klimaatbomen aanleveren. Centrum Duurzaam Groen screent de locaties op hun geschi...

Lees meer

Integratie van bomen in verstedelijkte omgeving – voorbeeldprojecten

Groenplaats Antwerpen

De geplande herinrichting van de Groenplaats in Antwerpen wordt door het stadsbestuur aanzien als een van de pilootprojecten in het kader van het burgemeestersconvenant over klimaatadaptatie.

In eerste instantie heeft VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) een modellering gemaakt van de effecten inzake hitte en wind op huidige plein. Uit de hittestudies kwam naar voren dat het plein erg sle...

Lees meer

Van 30.000 tot 60.000 geboortebomen per jaar!

Tekst: Marc Verachtert
Foto's: Gemeente Beernem

Met één geboorteboom per kind, kan Vlaanderen 60.000 bomen per jaar rijker zijn. Heel wat gemeentebesturen organiseren al plantacties. Op ronde langs geboortebossen, geboortedreven en geboortebomen op markante dorpsplekken.

Vlaamse gemeentebesturen pikten de idee van geboortebomen op in de jaren negentig. Toen nog aarzelend. Het werd echter snel en enthousi...

Lees meer