Antwerpenaars ontharden

Antwerpen heeft het voorbije jaar zijn inwoners opgeroepen tot deelname aan de onthardingsoperatie ‘BreekUIT’. Het leverde 3740 m² minder steen op in voortuintjes, koeren en speelplaatsen. In de plaats kwamen 11.633 plantjes die de stad ter beschikking stelde als ‘aanmoedigingspremie’.

526 aanvragen werden goedgekeurd. 496 initiatieven kwamen van particulieren, 30 van organisaties en scholen. 3...

Lees meer

Straatbomen in voortuinen

Auteur: Marc Verachtert, groenjournalist

In smalle straten uitwijken naar voortuinen om bomen ruimte te geven. Brugge doet het!

Straten en vooral stadsstraten zijn vaak te smal om hoogstambomen vrij te laten uitgroeien of hun lang leven en gezonde groei worden gehypothekeerd door verdichting, verharding en ondergrondse leidingen. Toch zijn bomen onmisbaar voor zowel klimaat, biod...

Lees meer

Waterzakken om bomen op dreef te helpen?

Auteur: Marc Verachtert, groenjournalist

Het duurt even voor een pas geplante boom op eigen wortels door het leven gaat. Met de steeds langere droogteperiodes en extreem heet weer, kunnen ze niet zonder extra water. Gieten is echter arbeidsintensief, terwijl gietranden zelden herbruikt worden en vaak (te) lang blijven staan.

Het nieuwe gieten?

‘Waterzakken’ of ‘slow releas...

Lees meer

Antwerpen breekt uit

Auteur: Marc Verachtert, groenjournalist
Illustraties: stad Antwerpen

Minder verharding op straten en pleinen (én in voortuinen) is deel van het weerwerk tegen hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regens. Antwerpen gaat ervoor en zet in op tuinstraten; het ontharden van woonstraten en quick win onthardingen.

Uitrol tuinstraten

Tuinstraten mag je gerust de nieu...

Lees meer

2750 bomen voor Machelen

De nood aan bomen en bossen is nergens in Vlaanderen zo groot als in de Vlaamse Rand rond Brussel, dus ook in Machelen. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en het gemeentebestuur van Machelen sloegen de handen in mekaar en zorgden samen voor een eerste perceel van 60 are dat als bufferbos kan worden ingericht tussen de E19 en een woongebied. Op die manier wordt ook in Machelen aan het bos van morgen gewerk...

Lees meer

Hasselt tegen hittestress

Tekst: Marc Verachtert
Foto’s: Stadsbestuur Hasselt

Stad Hasselt wapent zichzelf en haar inwoners tegen de gevolgen van een veranderend klimaat met de opmaak en uitvoering van een resultaatgericht klimaatactieplan. Het focust daarbij zowel op adaptatie (het aanpassen van de stedelijke omgeving aan een veranderend klimaat) en mitigatie (het reduceren van broeikasgassen, met name CO2).

Klimaatbo...

Lees meer