Gent | Groenslingers over de stad!

Geen mogelijkheid om bomen in een straat te planten? Gent zorgt dat deze straten toch een fikse groenaankleding krijgen. Op aangeven van de buurtbewoners nog wel. Het toverwoord: groenslingers!

Een groenlijntje of een groen dak?

Klimplanten van de ene kant van de straat naar de andere kant laten groeien. Het is het ei van Columbus. Twee tegenover elkaar liggende tegeltuintjes worden met elkaar verbonden via hoog boven...

Lees meer

Integratie van bomen in verstedelijkte omgeving – voorbeeldacties

'Ruimte voor Bomen'

Met het project ‘Ruimte voor Bomen’ wil Limburg.net samen met Centrum Duurzaam Groen de Limburgse gemeenten stimuleren om ‘klimaatbomen’ te planten in de openbare ruimte om de doelstelling te halen om de CO2-uitstoot met 20 procent terug te dringen. Iedere gemeente kan jaarlijks een lijst met een onbeperkt aantal locaties voor klimaatbomen aanleveren. Centrum Duurzaam Groen screent de locaties op hun geschi...

Lees meer

Integratie van bomen in verstedelijkte omgeving – voorbeeldprojecten

Groenplaats Antwerpen

De geplande herinrichting van de Groenplaats in Antwerpen wordt door het stadsbestuur aanzien als een van de pilootprojecten in het kader van het burgemeestersconvenant over klimaatadaptatie.

In eerste instantie heeft VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) een modellering gemaakt van de effecten inzake hitte en wind op huidige plein. Uit de hittestudies kwam naar voren dat het plein erg sle...

Lees meer

Van 30.000 tot 60.000 geboortebomen per jaar!

Tekst: Marc Verachtert
Foto's: Gemeente Beernem

Met één geboorteboom per kind, kan Vlaanderen 60.000 bomen per jaar rijker zijn. Heel wat gemeentebesturen organiseren al plantacties. Op ronde langs geboortebossen, geboortedreven en geboortebomen op markante dorpsplekken.

Vlaamse gemeentebesturen pikten de idee van geboortebomen op in de jaren negentig. Toen nog aarzelend. Het werd echter snel en enthousi...

Lees meer

Oudenaarde plant 218 bomen plus 1 boom

Auteur: Marc Verachtert, freelance groenjournalist

Oudenaarde neemt in 2019 deel aan de Europese  competitie Entente Florale. Hun bomenbeleid is daarbij een belangrijke troef.

Leefbaarheid primeert

Oudenaarde plant dit jaar 218 hoogstambomen. In landelijke gebieden zijn dat inheemse soorten. In de bebouwde kernen wordt ook wel eens voor buitenbeentjes gekozen. Waar het voor het stadsbestuur en burgemee...

Lees meer

De Bilk in Brugge, voorbeeld waterrobuuste parkaanleg

Auteur: Marc Verachtert, freelance groenjournalist

Het groenproject De Bilk, Brugge, omvat zowel een speelruimte als een buurttuin. Verstandig omgaan met de waterproblematiek vormt een rode draad in het ontwerp.

Het project ligt lager dan zijn omgeving en gaat zo voor een belangrijk water bufferende functie. Om dat effect te versterken voorziet het ontwerp zo weinig mogelijk verharding, hoger gelegen en dus droge speelzo...

Lees meer