skip to Main Content
Integratie van bomen in verstedelijkte omgeving – voorbeeldacties

Integratie van bomen in verstedelijkte omgeving – voorbeeldacties

Bomen aan de Vaartkom in Leuven
2.4.2019

Integratie van bomen in verstedelijkte omgeving – voorbeeldacties

‘Ruimte voor Bomen’


Met het project ‘Ruimte voor Bomen’ wil Limburg.net samen met Centrum Duurzaam Groen de Limburgse gemeenten stimuleren om ‘klimaatbomen’ te planten in de openbare ruimte om de doelstelling te halen om de CO2-uitstoot met 20 procent terug te dringen. Iedere gemeente kan jaarlijks een lijst met een onbeperkt aantal locaties voor klimaatbomen aanleveren. Centrum Duurzaam Groen screent de locaties op hun geschiktheid.

Belangrijk is dat de locaties gelegen zijn in binnengebied (in de woon-, werk- of leefomgeving) en het project een positieve invloed heeft op het klimaat. Centrum Duurzaam groen bestelt de klimaatbomen die geleverd of afgehaald kunnen worden op afroep. Het te besteden projectbudget ligt vast. Voor ieder projectjaar wordt € 0,20 per Limburger of ca. € 170.000 voorzien om klimaatbomen te planten. De noodzaak of de objectieve behoefte aan klimaatbomen relateert met de inwonersdruk per gemeente.

Momenteel nemen 38 gemeenten deel aan het project. Om het project af te trappen plantten alle burgemeesters in november 2017 samen de eerste klimaatboom. Bedoeling is dat er in de loop van 2018 1.500 klimaatbomen aangeplant. De deelnemende gemeenten engageerden zich ook om de komende 5 jaar een bomenplan op te maken. Hiermee verankeren ze investeringen in nieuwe bomen en een correct onderhoud van bestaande bomen in hun beleid. Limburg.net heeft de voorbije jaren ook al twaalf CO2-bossen aangeplant die de onvermijdelijke CO2-uitstoot van de afvalverwerking moeten compenseren.

Klimaatgroen


De provincie Antwerpen heeft in het kader van de campagne ‘Klimaatneutrale Organisatie 2020’ een ‘Pakket Klimaatgroen’ opgesteld. Als ‘klimaatgroen’ wordt beschouwd de vegetatie in eigendom van de gemeente die een significante hoeveelheid CO2 opneemt, meer specifiek houtige vegetatie zoals bossen en parken, laanbomen en alleenstaande bomen, hagen en houtkanten. Het ‘Pakket Klimaatgroen’ bevat onder meer een rekenblad waarmee de gemeenten de opname van CO2 door klimaatgroen kunnen berekenen.

1001 bomen


Het project ‘1001 bomen’ werd in 2015 gelanceerd door de vzw Leuven 2030 in het kader van de strategie om de stad klimaatneutraal te maken. Om inwoners en stadsdiensten warm te maken voor het behoud en het aanplanten van bomen, werkt het team van ‘1001 bomen’ aan drie concrete acties.

Bomen planten


In samenwerking met de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud gaat het team actief op zoek naar plekken om bomen te planten. Het team betrekt hierbij regelmatig inwoners van Leuven; zij kunnen zowel de plaatsen aanduiden als helpen met het planten van de bomen. In het voorjaar van 2017 plantte de Groendienst van Leuven in het kader van deze actie al 295 nieuwe bomen aan. Alleen al in het centrum van de stad werden 76 nieuwe bomen geplant.

Genieten van bomen


Er werd een bomenwandeling uitgestippeld waarbij natuur in de stad centraal staat.

Koesterbomen


Koesterbomen zijn bomen met een verhaal; bomen die gekoesterd worden door de inwoners van Leuven. Tweeënveertig Leuvenaars nomineerden hun koesterboom. De groendienst van stad Leuven wil deze bomen meer in de kijker zetten. Bovendien hebben 1001 Bomen en de Groendienst dit jaar drie toekomstbomen geplant op het plein voor het Oude gemeentehuis van Heverlee: 2 winterlindes en 1 zomereik. Bedoeling is dat die kunnen uitgroeien tot eeuwelingen.

Bronvermelding onderaan deze webpagina

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel