17.6.2019

Beheer vandaag de bomen van/voor morgen

Steden en gemeenten hebben geen nood aan veel boompjes, wel aan grote oude bomen. Het zijn hun kruin en bladmassa die een verschil maken voor klimaat, luchtzuivering en vastleggen van stof! Bomen van morgen vragen vandaag actie!

Er worden nog te veel bomen geplant zonder visie! Laat dat de bezorgdheid zijn van de ongeveer 120 burgemeesters, schepen en groenverantwoordelijken van steden en meenten die op 28 mei Lees meer

2.5.2019

De Groene Stad – een gesprek met Henk Raaijmakers

Auteur: ir. Jos De Wael, hoofdredacteur Groencontact (Vereniging Voor Openbaar Groen)

Op 28 mei organiseert de Vereniging voor Openbaar Groen in samenwerking met AVBS en met de steun van VLAM een studiedag in Brasschaat over het belang van bomen voor de leefbaarheid van onze steden en dorpen. De locatie is niet willekeurig gekozen. Brasschaat is veruit de bomenrijkste gemeente van Vlaanderen. Keynote-spreker is...

Lees meer
2.4.2019

Bomen voor het klimaat

Waarom zijn bomen belangrijk?

Auteur: Paul Geerts, freelance groenjournalist
Foto's: Paul Geerts

Het effect van bomen op het omgevingsklimaat in een verstedelijkte of dicht bebouwde omgeving krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht, vooral in het licht van de klimaatopwarming en de inspanningen om de CO2 uitstoot en de concentraties fijnstof en stikstof (NOx) te beperken. Volgens tal van studies in b...

Lees meer
21.3.2019

Verkwikkend groen maakt het verschil

Het wordt alsmaar warmer in onze steden. In de zomer zelfs te warm om er aangenaam te wonen, er zelfs gewoon te zijn.  Het is niet enkel een probleem van grotere steden, zo leert de hittekaart van Vlaanderen. Ook kleinere, landelijke gemeenten ontsnappen er niet aan. De kernen ontvolken is geen optie, op verstandig wijze groen bijbrengen is dat wel!

Een blik uit het raam volstaat om het belang van groen als temperatuurregulato...

Lees meer
11.3.2019

Extra argument voor meer groen als medicijn

Auteur: Marc Verachtert, freelance groenjournalist

Groen is gewoonweg niet te missen om onze steden leefbaar te houden en weerwerk te bieden aan het ontstaan van hitte-eilanden. Maar groen doet zoveel meer. Het kan zelfs een uitgelezen medicijn zijn tegen heel wat psychische, sociale en lichamelijke problemen.

Sara Adriaensen en Pepijn Verheyen geloven sterk in de positieve krachten van natuur en groen meer algemeen. Na ...

Lees meer
12.12.2018

Klimaat en groen, weerwerk met cijfers!

Auteur: Marc Verachtert, freelance groenjournalist
Foto's: Marc Verachtert

Vluchten voor de klimaatopwarming kan niet meer. Ook Vlaanderen wordt geteisterd en niet min zelfs. Groen brengt schaduw en maakt te hoge temperaturen draaglijk. Om aan de Vlaamse groennormen te komen mag er nog flink wat groen bijkomen. Een standpunt dat wordt gedeeld door de Vlamingen zelf. Getuige belangrijke cijfers in dit artikel.

...

Lees meer