30.10.2018

Meer bomen en boomsoorten voor ons klimaat

Auteur: Lucien Verschoren, AVBS vakgroepvoorzitter boomkwekerij

Bomen zijn een antwoord op de effecten van klimaatverandering in de stad. Door de juiste soorten goed aan te planten, beperken we hittestress, langdurige droogte en wateroverlast. Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het leefklimaat en de biodiversiteit in de stad. Door CO2 op te nemen en fijnstof te filteren, zuiveren ze de lucht. Door hun schaduw, maar voor...

Lees meer
19.10.2018

Groen op maat voor een beter stadsklimaat, praktijkervaringen van experten

Auteur: Marc Verachtert, freelance groenjournalist

Het aantal bomen is wellicht minder belangrijk dan welke bomen waar geplant worden en hoe ze gezond kunnen groeien. Zo laat zich de vijf gedegen presentaties van het seminarie Green Cities for a sustainable Europe van 4 september 2018 in Flanders Expo samenvatten. In de zaal, een bijna 200-koppig publiek van beleidsmakers, groenverantwoordelijken, ontwerpers, aannemers en kweke...

Lees meer