12.11.2019

Hoe vers is biodivers?

Auteur: Jurgen Van de Walle, Tuin- en landschapsarchitect

De mens is instinctief nog steeds onderliggend verbonden met de natuur.

Hierdoor is er bij de gemiddelde mens een sluimerend verlangen aanwezig naar ongereptheid, naar een vorm van oer beleving.

In onze huidige steden en dorpen heeft de oorspronkelijke natuur plaats moeten ruimen voor gebouwen en verhardingen. In de huidige...

Lees meer
17.10.2019

Studiedagen biodiversiteit voor een natuurlijk evenwicht tussen ziekten en plagen

Om boomkwekers en groenvoorzieners te informeren over hoe ze hun bedrijf en de omgeving, tuinen en openbaar groen optimaal kunnen inrichten om biodiversiteit te bevorderen en in stand te houden organiseerde het Proefcentrum voor Sierteelt in samenwerking met Departement Omgeving en Hogeschool Gent, in september, drie studiedagen te Damme, Grimminge en Zele. Na een bevraging door het PCS eind 2018 bleek namelijk dat bij zowel publieke als priva...

Lees meer
28.8.2019

Betere klimaatbomen op komst?!

Auteur: Marc Verachtert

Bomen maken echt het verschil inzake klimaat. In steden en erbuiten. Niemand die daar nog aan twijfelt. Ze zorgen voor schaduw, koelen lucht en gaan tegelijk voor het zuiveren van lucht, incluis het weghalen van koolstofdioxide. Tenminste als ze de tijd en de (fysieke) ruimte krijgen om te groeien.

Combineer groot en klein

Neem tijd voor een keer letterlijk. Bomen moet decennia en liefst ...

Lees meer
17.6.2019

Beheer vandaag de bomen van/voor morgen

Steden en gemeenten hebben geen nood aan veel boompjes, wel aan grote oude bomen. Het zijn hun kruin en bladmassa die een verschil maken voor klimaat, luchtzuivering en vastleggen van stof! Bomen van morgen vragen vandaag actie!

Er worden nog te veel bomen geplant zonder visie! Laat dat de bezorgdheid zijn van de ongeveer 120 burgemeesters, schepen en groenverantwoordelijken van steden en meenten die op 28 mei Lees meer

2.5.2019

De Groene Stad – een gesprek met Henk Raaijmakers

Auteur: ir. Jos De Wael, hoofdredacteur Groencontact (Vereniging Voor Openbaar Groen)

Op 28 mei organiseert de Vereniging voor Openbaar Groen in samenwerking met AVBS en met de steun van VLAM een studiedag in Brasschaat over het belang van bomen voor de leefbaarheid van onze steden en dorpen. De locatie is niet willekeurig gekozen. Brasschaat is veruit de bomenrijkste gemeente van Vlaanderen. Keynote-spreker is...

Lees meer
2.4.2019

Bomen voor het klimaat

Waarom zijn bomen belangrijk?

Auteur: Paul Geerts, freelance groenjournalist
Foto's: Paul Geerts

Het effect van bomen op het omgevingsklimaat in een verstedelijkte of dicht bebouwde omgeving krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht, vooral in het licht van de klimaatopwarming en de inspanningen om de CO2 uitstoot en de concentraties fijnstof en stikstof (NOx) te beperken. Volgens tal van studies in b...

Lees meer